Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear, 11 Mawrth

Mae PAWB yn falch iawn i gymryd rhan gyda CADNO, CND Cymru, Cymdeithas yr Iaith a Greenpeace mewn cynhadledd – Cymru Werdd Ddiniwclear, Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear ar Sadwrn 11 Mawrth, 2017 yn Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Blaid Lafur a Phlaid Cymru, yr ymgyrch yn erbyn Hinkley, Cymdeithas yr Iaith a Global 2000 Awstria.

Mae croeso mawr iawn i bawb.

Cynhelir y gynhadledd ar 11 Mawrth, 6 mlynedd yn union ers trychineb Fukushima.

10.15 Cofrestru
10.45 Croeso a sylwadau agoriadol
11.00 Jill Evans ASE, Plaid Cymru
11.20 Alice Hooker-Stroud, Arweinydd Plaid Werdd Cymru
11.40 Julie Ward, ASE Llafur
12.00 Peter Smith, Stop Hinkley (cyn beiriannydd yn Hinkley)
12.20 3 Gweithdy
1.00 -2.00 Cinio
2.00 Sel Jones, Cymdeithas yr Iaith
2.20 Reinhard Uhrig, Global 2000 Awstria
2.40 Trafodaeth gyda phanel

Bydd caffi’r Llyfrgell Genedlaethol yn agored ar gyfer cinio
Cofrestrwch wrth e-bostio pawbcymru@gmail.com