Hitachi – Yr un bobol wnaeth Fukashima

Horizon, y cwmni sy’n bwriadu adeiladu’r Wylfa newydd wedi’i brynu gan GE/Hitachi y cwmni ac adeiladodd 3 o’r pedwar cyntaf adweithydd Fukushima. Yn awr mae Siapan wedi rhoi’r gorau i ynny niwclear, roedd Hitachi yn torri bol i gael ffyliad newydd i wastraffu eu pres.

Cyhoeddwyd y newyddion yr un diwrnod (30.10.12) a rhoi atomfa Oyster Creek, New Jersey – adweithydd arall o’r un fath – ar ‘statws perygl’ oherwydd tywydd gwael dros America.
Fe dynnodd y perchnogion Almaeneg gwreiddiol Horizon allan o’r fenter. Wedyn wnaeth y Rwsiad a’r Tseiniadd troi eu trwynau ar brynu Horizon. I gyd oherwydd y costau gwallgof o ynni niwclear.
Mae’r diwydiant Niwclear yn gobeithio bydd Llywodraeth Llundain yn rhoi biliynau o’ch arian chi gyfer gorsafoedd niwclear fel eu bod nhw wedyn yn gallu gwerthu’r trydan yn ôl ichi am bris llawn!
Bydd unrhyw atomfa newydd yn y Wylfa yn cymryd blynyddoedd i’w adeiladu, bydd yr asesiadau cynllunio yn unig yn cymryd hyd at bedair blynedd.
Yn eu brys i adeiladu’r Wylfa newydd, bwiridir gadael tomennu o wastraff niwclear peryglus ar y safle am y dyfodol gweladwy.
Mae Hitachi yn gallu tynnu yn ôl unrhyw bryd cyn 2015 – cawn weld!