Cynlluniau niwclear Llundain mewn llanast llwyr

Mae’n glir bod cynllun £18 biliwn Hinkley mewn trafferth ddifrifol gyda newyddion bod cyfarwyddwr ariannol EDF, y cwmni tu ôl y fenter, wedi gadael. ‘Sneb eisiau buddsoddi’r biliynau ar gyfer niwcs newydd, er bod Llywodraeth Llundain wedi trefnu prisiau artiffisial o uchel am drydan niwclear i’w pasio ymlaen i’r cwsmer. Mae cwmnïau Almaeneg a Tsieineaidd […]

Pam fod Prifysgol Bangor am fuddsoddi yn nhechnoleg echdoe?

In a period of biting austerity, it is very worrying to hear about the plans to set up a nuclear research centre at Bangor University. We underdstand that the £6.5 million project is being funded by European and Welsh Government money supported by Hitachi and Horizon. The first question Welsh taxpayers need an answer to […]

Read full story · Comments { 0 }

PAWB yn efeillio gyda Chyfeillion y Ddaear Siapan

Mae’n bleser gan Pobol Atal Wylfa-B i gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Chyfeillion y Ddaear Siapan yn yr ymgyrch i wrthwynebu cynlluniau Hitachi i adeiladu dau adweithydd niwclear enfawr yn y Wylfa. I gadarnhau’r bartneriaeth, bydd Ayumi Fukakusa o Gyfeillion y Ddaear Siapan yn ymweld ag Ynys Môn a Gwynedd rhwng Tachwedd 18 a 20. Yn […]

Read full story · Comments { 0 }

Arddangosfa Ffotograffiaeth – Effaith trychineb yn rhybudd i Ynys Môn

O Sadwrn, 5 Awst ymlaen, bob dydd ym mis Awst, yn Neuadd Prichard Jones, Niwbwrch – Cynhelir  arddangosfa o waith Lis Fields yn portreadu trawma cymuned Fukushima yn dilyn y trychineb niwclear chwe blynedd yn ôl. Mae llawer iawn o’r wybodaeth wedi ei gelu rhag y byd allanol ond, gyda degau o filoedd o bobl […]

Read full story · Comments { 0 }

Diweddglo cryf i ymgyrch PAWB yn yr Eisteddfod

Daeth wythnos o ymgyrchu llwyddiannus gan PAWB ar faes yr Eisteddfod i uchafbwynt ar y prynhawn Gwener, Awst 12 yn y Babell Heddwch gydag ymweliad gan Bryn Fôn ac ymgyrchwyr o’r mudiad Japanese Against Nuclear dan arweiniad Shigeo Kobayashi (yn y llun ar y dde). Cawsom berfformiadau a chefnogaeth gan y Moniars, Meinir Gwilym a […]

Read full story · Comments { 0 }

Lle Mae Crys Horizon?

Y Stori a ddiflannodd. Tra ‘roedd y wasg Brydeinig yn rhoi ei holl sylw i’r Etholiad Cyffredinol ar 8fed Mehefin 2017, ‘roedd Hitachi wedi trefnu cyfarfod ar yr union ddiwrnod hwnnw yn Siapan er mwyn ceisio denu buddsoddwyr masnachol i’w cynlluniau niwclear ym Mhrydain. Ond ‘does dim sôn am hyn ar y newyddion ar dudalen […]

Read full story · Comments { 0 }

Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear, 11 Mawrth

Mae PAWB yn falch iawn i gymryd rhan gyda CADNO, CND Cymru, Cymdeithas yr Iaith a Greenpeace mewn cynhadledd – Cymru Werdd Ddiniwclear, Ffrynt unedig Gymreig yn erbyn ynni niwclear ar Sadwrn 11 Mawrth, 2017 yn Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth. Mae’r siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Blaid Lafur a Phlaid Cymru, yr ymgyrch yn erbyn Hinkley, […]

Read full story · Comments { 0 }

Cyfarfod Cyhoeddus – Wylfa Newydd, Niwclear Bach Trawsfynydd neu Ogledd Cymru Adnewyddol?

Dydd Sadwrn 19 Tachwedd, 2016. Neuadd y Dref Llangefni, Sgwâr Bulkley Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR – 10.30am – 1pm Ai niwclear newydd yn y Wylfa yw’r ateb ynni ac economaidd ar gyfer Ynys Môn a Gogledd Cymru? Beth yw’r pryderon lleol am adeiladu Wylfa Newydd? Yr achos yn erbyn Adweithyddion Niwclear Bach yn Nhrawsfynydd […]

Read full story · Comments { 0 }

Stopiwch Brechtel

Mae PAWB wedi lawnsio deiseb yn galw ar Gyngor Ynys Môn, y Cynulliad ac y ein ASau i atal pob cefnogaeth i gwmni Bechtel sydd â record hir o fudrelwa o ryfel a llygru’r amgylchedd ond sydd newydd enill cytundeb gyda Wylfa. Arwyddwch y ddeiseb trwy glicio ar y botwm isod: Mae copiau o ffurflen […]

Read full story · Comments { 0 }

Cofio Fukushima ar Bont Borth

Cynhalwyd protest heddychlon yn ystod yr adeg prysuraf draffig Bore Gwener 11.3.16 ar Bont Borth i gofio pum mlynedd ers y ffrwydriad yn Atomfa Fukushima yn Japan. Dywedodd lefarydd PAWB Robert Idris bod “mae’n bwysig i gofio’r miloedd o bobl a gafodd eu gorfodi i adael eu cartrefi yn ardal Fukushima yn 2011 a’r cannoedd […]

Read full story · Comments { 0 }

Dim Peilonau – Dim Wylfa-B!

Mae Cynlluniau’r Grid Cenedlaethol ar gyfer cablau a pheilonau o’r atomfa bygythied Wylfa B yn cael eu gwrthod yn gryf gan bobl yr ardal. Mewn cyfarfod yn Llangefni (Chwefror 5) clywodd yr Aelod Seneddol pro-niwc Albert Owen yn bendant iawn bod cablau a pheilonau hyll yn annerbyniol. Mae pobl o ddwy ochr yr Afon Menai […]

Read full story · Comments { 0 }

Galw am atal ffars o ‘ymgynghoriad’

Mae mudiad PAWB yn galw ar Gyfoeth Naturiol Cymru i atal yr ymgynghoriad ar gais a gyflwynwyd iddynt gan gwmni Horizon Nuclear. Pwrpas y cais yw ceisio caniatâd i dyllu yn y graig o dan y môr ym Mhorth y Pistyll rhwng gorsaf niwclear y Wylfa a Chemlyn. Profi addasrwydd y graig honno ar gyfer […]

Read full story · Comments { 0 }

Gefeillio ardal Fukushima efo Wylfa – 24 a 25 Awst

Fel arwydd o undod a chyfeillgarwch â’r 160,000 o ffoaduriaid ac i danlinellu peryglon ynni niwclear, bydd y rhanbarth Siapaneaidd sydd i raddau helaeth yn wag yn cael ei efeillio gyda’r Wylfa ar Ynys Môn mewn seremoni ar ddydd Llun 24 Awst 2015. Hefyd bydd gwersyll fel rhan o’r gefeillio. Mae PAWB wedi trefnu i’r […]

Read full story · Comments { 0 }

Rheolwyr diogelwch yn taflu allan cynlluniau peryglus Wylfa newydd

Mae “diffygion rheoleiddio difrifol” yng nghynlluniau Hitach ar gyfer atomfa newydd yn y Wylfa yn ôl yr awdurdodau diogelwch (Gorffennaf 2015). Mae pryderon wedi eu codi am asesiad diogelwch cynllun ar gyfer adweithydd newydd. Dywedodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ei fod angen mwy o fanylion i gwblhau “asesiad ystyrlon” o’r cynllun. Mae Hitachi yn bwgwth […]

Read full story · Comments { 0 }

Llafurwr yn galw ‘Ynni Niwclear yn fethiant ariannol llwyr’ wrth i broblemau niwclear cynyddu

Mae Paul Flynn, AS Casnewydd wedi galw ynni niwclear yn ‘financial basket case’ (17.6.15). Ers i gyhoeddi cynllun atomfa Hinkley Point C mae costau wedi cynyddu’n aruthrol yn dilyn cyfres o fethiannau ac oedi. Mae oedi trychinebus mewn dwy orsaf debyg yn Ffrainc a Ffinland yn cael eu hanwybyddu ac yn debygol o gael eu […]

Read full story · Comments { 0 }

Sir Jonathon Porritt 19.11.14

12-2pm Dydd Mercher, 19 Tachwedd. Canolfan Telford Centre, Porthaethwy. ‘The Energy Revolution Coming Your Way – and It’s Not Nuclear’. Dewch i glwyed yma ar Ynys Môn – un o brif arbennigwyr ynni a’r amgychedd.

Read full story · Comments { 0 }

Dwbl y pris am drydan niwcs i sicrhau elw i’r cyfranddalwyr

Bydd Llywodraeth Llundain yn gwneud ichi dalu dwbl y pris am drydan o niwcs newydd, i gymharu â ffynonellau eraill. Mae’r pris o £92.50 pob MW/awr yn dros ddwbl pris y farchnad bresennol sydd yn £41 MW/awr. Mae’r pris am drydan o’r niwc newydd yn Hinckley, Gwlad yr Haf yn debygol o gosti’r talwr biliau […]

Read full story · Comments { 0 }

Effaith Fukushima – Ailfeddwl cynlluniau argyfwng Wylfa

Mae cynlluniau argyfwng yr Wylfa yn cael eu hailfeddwl yn dilyn trychineb Fukushima mae Cyngor Ynys Môn wedi cadarnhau (Awst 2013). Mae’n anodd credu, ond mae’r cynlluniau presennol ond yn cyrraedd 1.6km o amgylch yr atomfa, gyda’r ‘posibiliad’ o symud neu ddarparu tabledi potasiwm iodeit ‘os oes rhaid’ i’r rhai sy’n byw o fewn 4km […]

Read full story · Comments { 0 }

Hitachi – Yr un bobol wnaeth Fukashima

Horizon, y cwmni sy’n bwriadu adeiladu’r Wylfa newydd wedi’i brynu gan GE/Hitachi y cwmni ac adeiladodd 3 o’r pedwar cyntaf adweithydd Fukushima. Yn awr mae Siapan wedi rhoi’r gorau i ynny niwclear, roedd Hitachi yn torri bol i gael ffyliad newydd i wastraffu eu pres. Cyhoeddwyd y newyddion yr un diwrnod (30.10.12) a rhoi atomfa […]

Read full story · Comments { 0 }

Tsieina a Ffrainc yn tynnu allan o’r Wylfa hefyd!

Mae Tsieina a Ffrainc wedi tynnu allan o Horizon Nuclear hefyd. Mae’r Almaenwyr wedi rhoi’r ffidl yn y to yn ddiweddar. Mae’r Rwsiaid wedi dweud dim diolch ‘run fath. Fe wnaeth Lywodraeth San Steffan droi at gorfforaeth gwladwriaethol Guangdong o Tseina, a’r cwmni trwm dan ddyledion, Areva o Ffrainc, i gynnal y consortiwm anobeithiol Horizon. Ond […]

Read full story · Comments { 0 }

Maniffesto Môn – am swyddi go iawn

Mae’r Maniffesto’n egluro’n glir sut mae’n bosibl i greu 2,500-3,000 o swyddi ar yr ynys petai strategaeth realistig.   Wrth ymateb i’r Maniffesto, dywedodd Syr Roger Jones, cyn-gadeirydd Awdurdod Datblygu Cymru “Llongyfarchiadau am y ddogfen y Maniffesto. Yr wyf yn cefnogi eich gweledigaeth yn gryf. Diolch i chi am roi cymaint o feddwl i beth […]

Read full story · Comments { 0 }

Arolwg Ynni Môn – Llai o gefnogaeth i Ynni Niwclear

Mae arolwg annibynnol a gymerwyd CYN drychneb Fukusmuna yn awgrymu bod pobol Môn yn poeni am wastraff ymbelydrol a’r effeithiau ar iechyd pobl yn sgil adeiladu Wylfa B. Yn ôl yr arolwg mae’r mwyafrif o bobl eisiau gweld mwy o ynni adnewyddol ac yn ansicr am effaith hirdymor gorsaf bŵer arall ar Ynys Môn. Dywedodd […]

Read full story · Comments { 0 }

Cadw gwastraff wrth Wylfa newydd am 160 o flynyddoedd?

Does dim syniad gan neb beth i wneud efo’r tunelli o wastraff peryglus mae atomfeydd yn eu tafu allan. Mae hyd yn oed awgrym byddai datblygiad Wylfa-B yn gorfodi cadw’r gwastraff ar y safle am 160 o flynyddoedd. Does dim sicrwydd bod y gwastraff peryglus iawn yma ddim yn mynd i ollwng nôl mewn i’r […]

Read full story · Comments { 0 }

Sylw mawr i brotest ar Bont Borth

Ar fore Mercher, 30 Mawrth (2011), roedd protest llwyddiannus arall. Canodd cyrn ceir mewn cefnogaeth wrth iddynt basio’r placardiau a baneri’r dwsinau o brotestwyr PAWB. Rhoddwyd llawer o sylw i’r protest ar newyddion teledu a radio, efo criw PAWB yn rhoi cyfweliadau di-rif. A rhai dyddiau cyn hynny daeth camerau teledu (Sad. Mawrth 20) pan […]

Read full story · Comments { 0 }

Cefnogwyr Pawb efo’r canoedd yn bloceidio Hinkley

Teithiodd aelodau PAWB i Wlad yr Haf i gymryd rhan mewn blocêd o atomfa Hinkley ar Ddydd Llun, 3 Hydref, i brotestio yn erbyn cynlluniau EDF i adeiladu’r atomfa fwyaf erioed yn Wledydd Prydain. Arhosodd y protestwyr o flaen y gatiau caeedig, o’r wawr am 7am tan ar ôl 4pm. Roedd enfys o faneri lliwgar, […]

Read full story · Comments { 0 }