Llafurwr yn galw ‘Ynni Niwclear yn fethiant ariannol llwyr’ wrth i broblemau niwclear cynyddu

Mae Paul Flynn, AS Casnewydd wedi galw ynni niwclear yn ‘financial basket case’ (17.6.15).

Ers i gyhoeddi cynllun atomfa Hinkley Point C mae costau wedi cynyddu’n aruthrol yn dilyn cyfres o fethiannau ac oedi.

Mae oedi trychinebus mewn dwy orsaf debyg yn Ffrainc a Ffinland yn cael eu hanwybyddu ac yn debygol o gael eu hail adrodd yn Hinkley.

Roedd gorsaf Olkiluoto yn y Ffindir i fod dechrau cynhyrchu trydan yn 2009. Efallai bydd hi’n dod ar lein yn 2018! Mae’r costau’n €4 biliwn yn uwch na’r amcan gwreiddiol.

Roedd atomfa o gynllun tebyg yn Flamaville, Normandi i fod agor yn 2012 ar gost o €3.3 biliwn. Cafodd hynny ei rhoi nôl i 2016 a’r gost o €8.5 biliwn. Yn Ebrill 2015 darganfuwyd problemau difrifol gyda dur y peirianwaith.

Mae’r Daily Telegraph bellach wedi adrodd bod archwilwyr diogelwch niwclear wedi darganfod problemau difrifol yn system oeri Flamaville. Gall y problemau achosi i’r adweithydd toddi.

Daeth alwad Paul Flynn yr un diwrnod a galwodd Jonathan Reynolds AS, Llefarydd y Blaid Lafur ar newid hinsawdd yn San Steffan ar Amber Rudd, Yr Ysgrifenyddes Ynni i gyfaddef na fydd Hinkley C yn mynd yn ei flaen ac i ddweud wrth Senedd Llundain beth fydd cynllun alternatif y Llywodraeth.
 

 


 

 

Adeiladu Niwcs ‘Hardd’?

Mae PAWB wedi ymateb i alwad wallgof Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth Llundain Amber Rudd am adeiladu ‘Gorsafoedd Niwclear Ynni Hardd’! Ymddangosodd ei galwad rhyfedd ar dudalen flaen y papur newydd The Independent ar 4 Mehefin 2015. Rydym yn disgwyl yn eiddgar am ei hateb.

Annwyl Amber Rudd,

“Beauty is skin deep” as my mother taught me

Any nuclear power station, no matter how “beautiful” its design, presents untold dangers for future generations:
the legacy of highly toxic radioactive waste for tens of thousands of years
the current dangers from cyber-attacks
the increasing dangers from drones recently witnessed in Belgium ad France
mechanical and human error

Where I live, I`m surrounded by the sea with its huge potential; a Swedish company is about to invest in undersea turbines at Holyhead. Upscale that and replicate around the UK coast. The lagoon in Swansea Bay provides another example of the way ahead.

PV/Solar – `compel` all local government authorities to fully utilise their buildings for PV and solar; encourage all of us to follow a similar path as is the norm in countries such as Denmark and Germany.
Invest in R&D for renewables and CCS.

Community energy projects should be encouraged and supported, be they wind, solar, hydro or, of course, conservation. We need an ambitious plan of energy conservation – some 15% of current electricity usage can be saved [equates to nuclear`s contribution].

The country needs a vision based on a future which is sustainable. Nuclear, by virtue of its dependence on limited uranium supplies and legacy waste does not meet such an aspiration.

I would urge you to re-think your strategy and a reliance on new nuclear. I have visited Fukushima as recently as last November and met many of the 150,000 evacuees who were forced to leave their homes following the reactor explosions at Dai-chi. The traumas, largely ignored by the outside world, are too great for us to contemplate.

Accidents, by definition, are the events that you didn`t expect and we can`t afford to take any chances either for the planet or our children`s future.

Yours,
Dr Carl Iwan Clowes FFPH OBE