Arolwg Ynni Môn – Llai o gefnogaeth i Ynni Niwclear

Mae arolwg annibynnol a gymerwyd CYN drychneb Fukusmuna yn awgrymu bod pobol Môn yn poeni am wastraff ymbelydrol a’r effeithiau ar iechyd pobl yn sgil adeiladu Wylfa B.

Yn ôl yr arolwg mae’r mwyafrif o bobl eisiau gweld mwy o ynni adnewyddol ac yn ansicr am effaith hirdymor gorsaf bŵer arall ar Ynys Môn.

Dywedodd tri chwarter yr unigolion a holwyd ar gyfer yr arolwg y byddai’n well ganddyn nhw weld swyddi yn cael eu creu mewn ynni adnewyddadwy.

Roedd bron i dri chwarter hefyd yn pryderu ynglŷn â’r gwastraff ymbelydrol a fyddai ar y safle am 160 o flynyddoedd

Cafodd Arolwg Ynni Ynys Môn ei gomisiynu gan yr ymgynghorwyr Mana-Cymru Cyf yn dilyn cais gan PAWB ac Adran Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Bangor fu’n gyfrifol am wneud y gwaith ymchwil. Holwyd sampl cynrychiadol o 500 o bobl o Ynys Môn a rhannau cyffiniol o Wynedd.

PDF o’r arolwg ar gael yma