Diweddglo cryf i ymgyrch PAWB yn yr Eisteddfod

Daeth wythnos o ymgyrchu llwyddiannus gan PAWB ar faes yr Eisteddfod i uchafbwynt ar y prynhawn Gwener, Awst 12 yn y Babell Heddwch gydag ymweliad gan Bryn Fôn ac ymgyrchwyr o’r mudiad Japanese Against Nuclear dan arweiniad Shigeo Kobayashi (yn y llun ar y dde).

Cawsom berfformiadau a chefnogaeth gan y Moniars, Meinir Gwilym a Tecwyn Ifan a llawer mwy yn ystod yr wythnos.

Ers trychineb niwclear Fukushima ym Mawrth 2011, bu Japanese Against Nuclear yn cynnal piced wythnosol o flaen Llysgenhadaeth Siapan yn Llundain i danlinellu’r ffaith fod y sefyllfa yn Fukushima a thu hwnt yn dal yn argyfyngus. Mae 300 tunnell y dydd o ddŵr ymbelydrol yn llifo trwy safle Fukushima Daiichi i’r Môr Tawel. Dywedodd Shigeo Kobayashi:-

“Mae bron bob un o adweithyddion niwclear yn segur diolch byth ers trychineb Fukushima, ond mae’n hollol anghywir i lywodraeth Siapan a chorfforaethau mawr fel Hitachi a Toshiba geisio allforio technoleg niwclear hen ffasiwn a pheryglus i wledydd eraill pan nad oes unrhyw fwriad i godi adweithyddion newydd yn Siapan ei hun. Dyna pam ei bod mor bwysig i ni fod yma yn cefnogi PAWB yn eu gwrthwynebiad i gynlluniau Hitachi/Horizon yn y Wylfa. ‘Dan ni ddim am weld adeiladu fersiwn o beth ffrwydrodd yn Fukushima yn y Wylfa”  

Yn y cyfamser, mae gobeithion y Llywodraeth am fwy o niwcs yn prysur ddiflannu fel eglurodd Yr Athro Steve Thomas mewn darlith yn Llundain yn ddiweddar.