Gefeillio ardal Fukushima efo Wylfa – 24 a 25 Awst

Fel arwydd o undod a chyfeillgarwch â’r 160,000 o ffoaduriaid ac i danlinellu peryglon ynni niwclear, bydd y rhanbarth Siapaneaidd sydd i raddau helaeth yn wag yn cael ei efeillio gyda’r Wylfa ar Ynys Môn mewn seremoni ar ddydd Llun 24 Awst 2015. Hefyd bydd gwersyll fel rhan o’r gefeillio.

Mae PAWB wedi trefnu i’r ddwy gymuned gael eu gefeillio gan fod y ddau leoliad wedi gorfod wynebu bygythiad gorsafoedd niwclear. Cyn y gyfres o ffrwydradau a arweiniodd at ollwng ymbelydredd ar dir Siapan ac i mewn i’r Môr Tawel, bu PAWB yn ymgyrchu nid yn unig ar fater diogelwch, ond hefyd ar egwyddorion economaidd, amgylcheddol a chynaliadwyedd yn erbyn codi ail orsaf niwclear, gyda buddsoddiad o Siapan gan Hitachi/Horizon, ar y ynys.


Gwersyll Gefeillio
Safle: Tir ger yr A5025 Tregele

Dydd Llun, Awst 24 – 11.00 am
Gefeillio Wylfa/Fukushima
Cynrychiolwyr o Siapan a Japanese Against Nuclear
Prynhawn – Siaradwyr o South West Against Nuclear,
CND Cymru a Stop Hinkley, Adloniant


Cyfarfod Cyhoeddus
Nos Fawrth, 25 Awst , 7pm

Siaradwyr
Dr. Ian Fairlie Ymgynghorydd Annibynnol ar Ymbelydredd yn yr Amgylchedd
Horizon’s plans at Wylfa – whistling in the Dark

Selwyn Jones Cymdeithas yr Iaith:
Argraffiadau o Fukushima ac effaith Wylfa B ar y Gymraeg

Sean Morris Awdurdodau Lleol Di-Niwclear:
Cynllunio Argyfwng Niwclear


 

Ar ran PAWB, dyweddodd Dr.Carl Clowes:“Mae gefeillio Wylfa a Fukushima yn fynegiant o undod rhwng ein cymuned a’r gymuned yn Siapan, fydd gobeithio yn helpu i ddeffro pobl a gwleidyddion yng Nghymru i beryglon y diwydiant hwn wrth iddyn nhw ymddangos fel petaent yn cerdded yn eu cwsg tuag at apocalyps posibl.

“Fel enghraifft o’u hymateb dihid, gwelsom sawl ymweliad gan wleidyddion blaenllaw a swyddogion llywodraeth o Gymru â Siapan sydd ar ôl teithio hanner ffordd ar draws y byd, heb gymryd amser i ymweld â’r ardaloedd a’r bobl a effeithiwyd gan ymbelydredd, gan adael eu hunain i gael eu twyllo i gredu popeth a ddywedwyd wrthynt fel gwesteion ar ymweliad a noddwyd gan Hitachi. Wrth adrodd y storïau nad yw Hitachi am eu dweud, rydym yn adfer cydbwysedd i’r ddadl.”

Eglurodd adroddiad a gyhoeddwyd gan lywodraeth Siapan yn 2012, er iddo gael ei gychwyn gan y swnami catastroffig yn yr ardal, nad oedd ond modd ystyried y ddamwain yn yr orsaf niwclear fel trychineb o wneuthuriad dynol. Cafodd gwagio rhannau helaeth o’r rhanbarth effaith ddinistriol ar economi dinasoedd fel Minamisoma, gyda llawer o’r boblogaeth wedi’u colli i leoedd y tu hwnt i’r ardaloedd a wagiwyd.

Mynegir hyn orau ar ran y ffoaduriaid gan Ms. Aoki:

Dysgwch o Fukushima. Dysgwch o’n camgymeriad ni. Dydych chi ddim eisiau ymddiheuro i’ch plant eich hun, a’ch wyrion am wneud y dewis anghywir cyn eu geni hyd yn oed. Credaf na ddylai neb yn y byd hwn brofi’r hyn a brofir gan Fukushima ar hyn o bryd. Gobeithiaf yn daer y bydd fy llais yn eich helpu i wneud penderfyniad doeth..