Prif Weinidog Japan ar adeg trychineb niwclear Fukushima yn ymweld ag Ynys Môn

Daeth Cyn-Brif Weinidog Siapan, Mr Naoto Kan, i Gymru Ddydd Mercher, Chwefror 25, 2015 i roi rhybuddion difrifol am ynni niwclear. Roedd ei neges yn glir: Roedd modd osgoi trychineb Fukushima, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

Yn ymweld â Chaerdydd (Mercher 25 Chwefror) ac Adeilad y Senedd, ac Ynys Môn (Iau 26 Chwefror) i fwrw golwg ar safle ail orsaf niwclear ddadleuol yn y Wylfa, bu un o ffoaduriaid Fukushima yn gwmni iddo i ddwyn i gof profiad chwerw un o drychinebau niwclear gwaethaf hanes.

Yn sgil y ddaeargryn enfawr a’r tsunami a’i dilynodd ym Mawrth 2011, gwaith Mr Kan oedd rheoli ymateb Siapan i’r colli pwer llwyr yng Ngorsaf Niwclear Fukushisma Daiichi. Arweiniodd y ffrwydriadau yn yr adweithyddion a ddilynodd at ymbelydredd yn llifo i’r Môr Tawel a gorfodi symud 150,000 o drigolion o’u cartrefi ar draws ardal 20km. Gweithredu argyfwng a ataliodd ymdoddiad 10 o adweithyddion niwclear a thrychineb a fyddai’n llawer mwy na ffrwydriad Chernobyl yn 1986.

Mr Naoto Kan: ‘Niwclear Diogel yw Dim Niwclear o gwbl’

Mr Kan,  Wyfa 26. 2. 15

Mr Kan,  Wyfa 26. 2. 15

Mr Kan,  Wyfa 26. 2. 15

Mr Kan,  Wyfa 26. 2. 15

Mr Kan,  Wyfa 26. 2. 15

Ar ei daith bu Mr Kan yn annerch Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol; yn siarad wrth gatiau’r Wylfa ac yn ymweld â’r ffermwyr Richard a Gwenda Jones sydd wedi sefyll yn gadarn i wrthod pob cais gan Horizon i brynu eu tir ar gyfer datblygu Wylfa B.

Yn y ddirprwyaeth hefyd roedd Dr Tetsunari Iida, Cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Ynni Adnewyddol, a gefnodd ar ei broffesiwn o fewn y diwydiant niwclear ddegawd yn ôl ac ers hynny creodd dros 30 o brosiectau ynni cynaliadwy yn ei famwlad. Mae ei stori o lwyddiant economaidd yn wrthbwynt cryf i’r cynigion i Gymru a ddarperir gan Hitachi a’i gwmni partner, Horizon.

Cafodd ymweliad Mr Kan ei noddi gan Y Groes Werdd, elusen amgylcheddol a’i phencadlys yn y Swistir a sefydliwyd gan gyn-Arlywydd Undeb y Sofiet Mikhail Gorbachev. Bydd cefnogaeth gan yr ymgyrchwyr gwrth-niwclear Cymreig, PAWB (Pobl Atal Wylfa B) ynghyd â Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear Cymru, CND Cymru, Cymdeithas yr Iaith a’r Awdurdodau Lleol Di-Niwclear yn sichrau y caiff pobl a gwleidyddion ym mhob lleoliad gyfle i glywed neges eu hymwelydd.