Sylw mawr i brotest ar Bont Borth


Ar fore Mercher, 30 Mawrth (2011), roedd protest llwyddiannus arall. Canodd cyrn ceir mewn cefnogaeth wrth iddynt basio’r placardiau a baneri’r dwsinau o brotestwyr PAWB. Rhoddwyd llawer o sylw i’r protest ar newyddion teledu a radio, efo criw PAWB yn rhoi cyfweliadau di-rif.

A rhai dyddiau cyn hynny daeth camerau teledu (Sad. Mawrth 20) pan cynhaliwyd PAWB stondyn wrth gloc Bangor. Rhannwyd taflenni a chasglwyd enwau ar gyfer y deiseb.

,