Rheolwyr diogelwch yn taflu allan cynlluniau peryglus Wylfa newydd

80kmMae “diffygion rheoleiddio difrifol” yng nghynlluniau Hitach ar gyfer atomfa newydd yn y Wylfa yn ôl yr awdurdodau diogelwch (Gorffennaf 2015).

Mae pryderon wedi eu codi am asesiad diogelwch cynllun ar gyfer adweithydd newydd.

Dywedodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear ei fod angen mwy o fanylion i gwblhau “asesiad ystyrlon” o’r cynllun.

Mae Hitachi yn bwgwth defnyddio ei Adweithydd Berwi Dŵr yn y datblygiad di-angen.

Ond mae’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi gwrthod cynlluniau’r cwmni gan ddweud nid yw’r manylion i’w asesiad diogelwch a’i asesiad dylunio yn ddigonol.

Problem y gorffennol

Cafodd Nuclear Electric ddirwy o £250,000 a chostau o £138,000 am fethiannau diogelwch wedi damwain ar 31 Gorffennaf, 1993.

Roedd problemau technegol mawr gyda hen atomfa’r Wylfa, ac bu rhaid cau adweithydd 2 am byth ar Ebrill 25, 2012.