Trychineb ‘ddim yn bosib’ meddai nhw

Mae Fukushima ein hatgoffa o ffolineb dewis ynni niwclear.

Yn syth ar ôl i newyddion torri am Fukushima, dechreuodd y lobi niwclear eu cân arferol o ‘beirianneg ddiogel’ a ‘dim ond damaid bach o ymbelydredd wedi’i golli’.

Mae gan y diwydiant niwclear yn Japan a llefydd eraill hanes hir o guddio a cham-reoli, o Windscale i Three Mile Island i Chernobyl (mae’r ymbelydredd o’r trychineb yno yn dal i achosi monitro symud defaid ar 300 o’n ffermydd, 25 mlynedd wedyn).

Os ydy atomfeydd Prydain mor saff ac yn creu cymaint o jobs – pam maen nhw’n cael eu rhoi mor bell i ffwrdd o Lundain a phosib? Dylai’r gwleidyddion ddim credu’r dadleuon economaidd dros adeiladu atomfa newydd yn yr Wylfa. Roedd gan yr hen atomfa broblemau technegol mawr ac roedd rhaid iddo gau lawr… ac mae ‘na broblemau mawr efo atomfeydd newydd ‘run fath.